Estetisk dans med dansfördjupning

Om du läser estetiskt program med dansinriktning på vår skola med förstärkt dans, så innebär det att du i princip läser samma kurser som man gör på spetsutbildningen. Det är dock inte obligatoriskt för dig att delta i de moment i undervisningen som görs inom ramen för vår samverkan med högskolan.

Liksom på vår estetiska spetsutbildning får du en seriös dansutbildning med tonvikt på fördjupade kunskaper i dansteknik inom olika genrer och en gedigen träning i det sceniska uttrycket genom skolans många scenproduktioner.

Vilka kurser läser man i Estetik Dans med dans fördjupning ? Titta här på Sturkturplan Estetisk Dans.

Läs mer om spetsutbildningen i dans här.Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Producerad av webbyrån Mild Media