EU projekt FanTALES

Lunds dans- och musikalgymnasium deltar i FanTALES, ett europeiskt undervisningsprojekt om fan fiction och flerspråkigt interaktivt berättande för en mer inkluderande värld.

FanTALES finansieras av Erasmus+ programmet och är ett samarbete med Malmö Universitet, och universitet och gymnasieskolor i Belgien och Tyskland.

Du kan läsa mer om och följa projektet på Instagram (@fantales_eu), Facebook (FanTales), Twitter (@fanTALES_EU) och på www.fantales.eu.

This contribution was realized by the FanTales project, co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union (gramt agreement number: 2017-1-BE02-KA201-034792)

Är du nyfiken på vår skola? 
Skugga en elev och kom på Öppet Hus! Läs mer här.