Kvällskurser

Kvällsklasserna är öppna för elever som vill ha någon extra utmaning och till före detta elever som känner att de vill upprätthålla sina kunskaper.

Under septembermånaden lägger vi ut höstens dagar och tider för vår kvällsverksamhet.

Elever på skolan behöver inte anmäla sig i förväg.
F.d elever som är intresserade att delta ska mejla till info@dansomusikal.se
Pris för f.d elever: 995:- per inriktning att delta under terminen.
Varje inriktning kommer att omfatta minst tio gånger den här terminen.

Koreografi av: Elena Franzén

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 – 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image