Välkomstsöndag 18/8 kl.12.00!

LDMGNYHETER

Föräldrar och nya ettor är välkomna till ett informationsmöte på Killiansgtan 13 sö 18/8 kl.12.00 för att träffa all personal och få mycket praktisk information inför det nya läsåret.