Antagningsprov juni 2020 – digitalt eller på plats

Alla elever som har sökt till oss under omvalsperioden samt alla elever som inte kunde komma på antagningsprovet i mars har fått en kallelse till vårt andra antagningsprov.
De sökande kan välja att genomföra provet digitalt eller på plats onsdag 17/6.
På kallelsen har alla fått inloggningsuppgifter till en specifik hemsida där alla instruktioner finns för att kunna göra provet digitalt.

Eftersom vi nu lever i lite speciella tider kanske vissa av er känner sig obekväma med att resa långt för att göra antagningsprov hos oss. Med tanke på att vi har många sökande som bor långt ifrån Skåne, och också med tanke på dem som bor tillsammans med någon person som tillhör en riskgrupp, eller som kanske känner sig oroliga för egen del, finns det nu möjlighet att göra antagningsprov digitalt till Lunds dans- och musikalgymnasium.

Vårt vanliga antagningsprov på skolan håller vi onsdagen den 17 juni, och då vill vi naturligtvis träffa så många som möjligt av er. Om du istället vill göra ditt antagningsprov digitalt vill vi att du skickar in materialet till oss senast den 7 juni. Läs instruktionerna som bifogades till din kallelse och meddela oss om du vill göra ditt prov på plats eller digitalt (eller kanske både och) senast 29/5.

För dig som är angelägen att komma in på skolan kan det vara en bra idé att både göra antagningsprovet digitalt och fysiskt på plats på skolan. Det beror på att du naturligtvis måste vara helt frisk och utan sjukdomssymtom för att kunna komma hit och göra provet den 17 juni. Om du skulle råka bli sjuk den dagen och inte kan komma hit till provet, är det ju jättebra om vi i så fall kan titta på och bedöma det material du skickat in digitalt istället.

Kontakta gärna oss på 046-240 05 05 eller på info@dansomusikal.se om du har frågor.

Antagningsprovet

Så här brukar antagningsprovet gå till:

Var är antagningsprovet? Vi kallar dig till våra lokaler på Kiliansgatan 13 i Lund.

När är antagningsprovet?
Antagningsprovet för musikallinjen äger rum lö 14 mars 2020.
Antagningsprovet för danslinjen äger rum sö 15 mars 2020.

Vi skickar en kallelse till antagningsprovet efter sportlovet till dem som sökt till oss.
Alla måste skicka in skolans anmälan till antagningsprovet per inriktning till oss (se rutan till höger).
Söker du både till dans- och till musikalinriktningen måste du fylla i en anmälan till antagningsprov per inriktning. Du blir då  kallad till båda proven.

Efter omvalsperioden kallas eleverna som sökt till oss till antagningsprov  onsdag 17e juni 2020.

Hur går antagningsproven till?
Alla behöriga som söker våra utbildningar kallas till ett antagningsprov under våren före utbildningsstart.
I varje prov prövas den sökandes färdigheter och utvecklingspotential och poängsätts. 
Dessa poäng läggs sedan samman till det totala antalet poäng för inträdesprovet.

I rutan till höger hittar du detaljerade instruktioner för båda inriktningarna.

ANTAGNINGSPROV TILL DANSINRIKTNINGEN:
Dansproven består av att de sökande deltar i en eller flera danslektioner i grupper om ca 15-20 elever.
Inga förberedelser krävs av de sökande. 
Provet är indelat i olika kategorier:

  • prov i klassisk balett och modernt
  • prov i jazz
  • prov i streetdance och fys
  • intervju
  • frivilligt danssolo

ANTAGNINGSPROV TILL MUSIKALINRIKTNINGEN:
Provet är indelat i olika kategorier: teater-, rörelse-, röst- och rytmikprov, sångprov, teaterprov, intervju  samt fys- och dansprov.

  • Teater-, rörelse-, röst- och rytmikprovet består av en lektion i grupp om ca 15 elever där de sökande gör sång-, rytmik- och teaterövningar.  Inga förberedelser krävs!
  • Sångprovet består bl.a av individuell uppsjungning av en sång som de sökande förbereder hemma.
  • Teaterprovet består bl.a. i framförande av en text som de sökande förberett hemma.
  • Intervju
  • Fys- och dansprovet består av fysiska övningar och sen av en enkel danslektion i grupp. Inga förberedelser krävs!

Hur söker man till LDMG utbildningar? 

ANMÄLAN TILL ANTAGNINGSPROVET:
Om du söker flera utbildningar måste du fylla i flera anmälan!


INFORMATION OM ANTAGNINGSPROV 2020:

Praktisk information
kring boende, transport osv till dig som tänker komma till provet. 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 – 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image