Antagningsprovet

Var är antagningsprovet? Vi kallar dig till våra lokaler på Kiliansgatan 13 i Lund.

När är antagningsprovet?
Antagningsprovet för musikallinjen äger rum lö 14 mars 2020.
Antagningsprovet för danslinjen äger rum sö 15 mars 2020.

Vi skickar en kallelse till antagningsprovet efter sportlovet till dem som sökt till oss.
Alla måste skicka in skolans anmälan till antagningsprovet per inriktning till oss (se rutan till höger).
Söker du både till dans- och till musikalinriktningen måste du fylla i en anmälan till antagningsprov per inriktning. Du blir då  kallad till båda proven.

EFTER OMVALSPERIODEN kallas eleverna som sökt till oss till antagningsprov  onsdag 17e juni 2020.

Hur går antagningsproven till?
Alla behöriga som söker våra utbildningar kallas till ett antagningsprov under våren före utbildningsstart.
I varje prov prövas den sökandes färdigheter och utvecklingspotential och poängsätts. 
Dessa poäng läggs sedan samman till det totala antalet poäng för inträdesprovet.

I rutan till höger hittar du detaljerade instruktioner för båda inriktningarna.

ANTAGNINGSPROV TILL DANSINRIKTNINGEN:
Dansproven består av att de sökande deltar i en eller flera danslektioner i grupper om ca 15-20 elever.
Inga förberedelser krävs av de sökande. 
Provet är indelat i olika kategorier:

  • prov i klassisk balett och modernt
  • prov i jazz
  • prov i streetdance och fys
  • intervju
  • frivilligt danssolo

ANTAGNINGSPROV TILL MUSIKALINRIKTNINGEN:
Provet är indelat i olika kategorier: teater-, rörelse-, röst- och rytmikprov, sångprov, teaterprov, intervju  samt fys- och dansprov.

  • Teater-, rörelse-, röst- och rytmikprovet består av en lektion i grupp om ca 15 elever där de sökande gör sång-, rytmik- och teaterövningar.  Inga förberedelser krävs!
  • Sångprovet består bl.a av individuell uppsjungning av en sång som de sökande förbereder hemma.
  • Teaterprovet består bl.a. i framförande av en text som de sökande förberett hemma.
  • Intervju
  • Fys- och dansprovet består av fysiska övningar och sen av en enkel danslektion i grupp. Inga förberedelser krävs!

Hur söker man till LDMG utbildningar? 

ANMÄLAN TILL ANTAGNINGSPROVET:
Om du söker flera utbildningar måste du fylla i flera anmälan!

INFORMATION OM ANTAGNINGSPROV 2020:

Praktisk information  kring boende, transport osv till dig som tänker komma till provet. 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 – 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image