Antagningsprovet - på plats eller digitalt

Vårt vanliga antagningsprov äger rum i mars i skolans lokaler, och då vill vi naturligtvis träffa så många som möjligt av er.

Om du har svårt att ta dig till oss har du även möjlighet att genomföra antagningsprovet digitalt!

När du får en kallelse till provet i februari kommer du kunna välja om du vill göra det på plats eller digitalt eller både och.
Vi skickar instruktioner om hur du går tillväga därefter.


Var är antagningsprovet? 
Vi kallar dig till våra lokaler på Kiliansgatan 13 i Lund.

När är antagningsprovet?
Antagningsprovet för musikallinjen äger rum lö 12 mars 2022.
Antagningsprovet för danslinjen äger rum sö 13 mars 2022.

Vi skickar en kallelse till antagningsprovet efter sportlovet till dem som sökt till oss.
Alla måste skicka in skolans anmälan till antagningsprovet per inriktning till oss (se rutan till höger).
Söker du både till dans- och till musikalinriktningen måste du fylla i en anmälan till antagningsprov per inriktning. Du blir då  kallad till båda proven.

Efter omvalsperioden kallas eleverna som sökt till oss till antagningsprov  onsdag 15e juni 2022.

Hur går antagningsproven till?
Alla som söker våra utbildningar i första och andra hand kallas till ett antagningsprov under våren före utbildningsstart.
I varje prov prövas den sökandes färdigheter och utvecklingspotential och poängsätts. 
Dessa poäng läggs sedan samman till det totala antalet poäng för inträdesprovet.

I rutan till höger hittar du detaljerade instruktioner för båda inriktningarna.

ANTAGNINGSPROV TILL DANSINRIKTNINGEN:
Dansproven består av att de sökande deltar i en eller flera danslektioner i grupper.
Provet är indelat i olika kategorier:

 • prov i klassisk balett och modernt
 • prov i jazz
 • prov i streetdance och fys
 • intervju
 • frivilligt danssolo

ANTAGNINGSPROV TILL MUSIKALINRIKTNINGEN:
Provet är indelat i olika kategorier: teater-, rörelse-, röst- och rytmikprov, sångprov, teaterprov, intervju  samt fys- och dansprov.

 • Teater-, rörelse-, röst- och rytmikprovet består av en lektion i grupp om ca 15 elever där de sökande gör sång-, rytmik- och teaterövningar.  Inga förberedelser krävs!
 • Sångprovet består av individuell uppsjungning av en sång som de sökande förbereder hemma.
 • Teaterprovet består av individuell framförande av en text som de sökande förberett hemma.
 • Intervju
 • Fys- och dansprovet består av fysiska övningar och sen av en enkel danslektion i grupp. Inga förberedelser krävs!

Ca två veckor efter antagningsprovet får de som sökt besked av oss om hur många poäng de fått i proven. Då får den sökande eleven själv göra en sammanräkning av dessa poäng och sina meritvärden. Det slutgiltiga beskedet om antagning skickas i början av juli av antagningsenheten.

ANMÄLAN TILL ANTAGNINGSPROVET:
Om du söker flera utbildningar måste du fylla i flera anmälan!


INFORMATION OM ANTAGNINGSPROV 2022:
Vi kommer att öppna länkarna nedan under november månaden med aktuella instruktioner.

Teaterprovet (texter): 
Här finns alla monologer

Sångprovet (noter):

 • Jag vet en dejlig rosa
 • Dancing On My Own
 • Imagine
 • Almost There
 • God Help The Outcasts
 • So Far Away
 • Good Morning Baltimore
 • Another Suitcase in Another Hall
 • ​Close Every Door
 • Empty Chairs at Empty Tables
 • I got life

Du kan lyssna på alla låtar i denna Spotifylista. 

Praktisk information
kring boende, transport osv till dig som tänker komma till provet. 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image