Antagningsprovet


VAR ÄR ANTAGNINGSPROVET?
Vi kallar dig till våra lokaler på Kiliansgatan 13 i Lund.

NÄR ÄR ANTAGNINGSPROVET?
Antagningsprovet för musikallinjen äger rum lö 2 mars 2024.
Antagningsprovet för danslinjen äger rum sö 3 mars 2024.

Vi skickar en kallelse till antagningsprovet efter sportlovet till dem som sökt till oss.
Alla måste skicka in skolans anmälan till antagningsprovet per inriktning till oss (se rutan längst upp till höger).
Söker du både till dans- och till musikalinriktningen måste du fylla i en anmälan till antagningsprov per inriktning. Du blir då  kallad till båda proven.

Efter omvalsperioden kallas eleverna som sökt till oss till antagningsprov  torsdag 23e maj 2024.

HUR GÅR ANTAGNINGSPROVET TILL?
Alla som söker våra utbildningar i första och andra hand kallas till ett antagningsprov under våren före utbildningsstart.
I varje prov prövas den sökandes färdigheter och utvecklingspotential och poängsätts. 
Dessa poäng läggs sedan samman till det totala antalet poäng för inträdesprovet.

I rutan till höger hittar du detaljerade instruktioner för båda inriktningarna.

Antagningsprov till dansinriktningen:
Dansproven består av att de sökande deltar i en eller flera danslektioner i grupper.
Inga förberdelser krävs.
Provet är indelat i olika kategorier:

 • prov i klassisk balett och modernt
 • prov i jazz
 • prov i streetdance och fys
 • intervju
 • frivilligt danssolo

Antagningsprov till musikalinriktningen:
Provet är indelat i olika kategorier: teater-, rörelse-, röst- och rytmikprov, sångprov, teaterprov, intervju  samt fys- och dansprov.

 • Teater-, rörelse-, röst- och rytmikprovet består av en lektion i grupp om ca 15 elever där de sökande gör sång-, rytmik- och teaterövningar.  Inga förberedelser krävs!
 • Sångprovet består av individuell uppsjungning av en sång som de sökande förbereder hemma.
 • Teaterprovet består av individuell framförande av en text som de sökande förberett hemma.
 • Intervju
 • Fys- och dansprovet består av fysiska övningar och sen av en enkel danslektion i grupp. Inga förberedelser krävs!

NÄR VET JAG OM JAG HAR KOMMIT IN?
Ca två veckor efter antagningsprovet får de som sökt besked av oss om hur många poäng de fått i proven. Då får den sökande eleven själv göra en sammanräkning av dessa poäng och sina meritvärden.
Det slutgiltiga beskedet om antagning skickas i början av juli av antagningsenheten.

ANMÄLAN TILL ANTAGNINGSPROVET:
Om du söker flera utbildningar måste du fylla i flera anmälan!

INFORMATION OM ANTAGNINGSPROV 2024:
(läggs ut under hösten 2023)

Praktisk information
kring boende, transport osv till dig som tänker komma till provet. 

Teaterprovet (texter): 
Här finns alla monologer

Sångprovet (noter):

 • Jag vet en dejlig ros
 • Inte Jag
 • Another Suitcase in Another Hall
 • I See The Light
 • Almost There
 • Good Morning Baltimore
 • Close Every Door
 • Empty Chairs at Empty Tables
 • Purpose
 • I got life
 • Imagine
 • Make You Feel My Love

Du kan lyssna på alla låtar i denna Spotifylista. 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image