Antagningsprovet

Var är antagningsprovet? Vi kallar dig till våra lokaler på Kiliansgatan 13 i Lund.

När är antagningsprovet?
Antagningsprovet för musikallinjen äger rum lö 14 mars 2020.
Antagningsprovet för danslinjen äger rum sö 15 mars 2020.

Vi skickar en kallelse till antagningsprovet efter sportlovet till dem som sökt till oss.
Alla måste skicka in skolansanmälan till antagningsprovet per inriktning till oss (se rutan till höger).

EFTER OMVALSPERIODEN kallas eleverna som sökt till oss till antagningsprov i juni 2020.

Hur går antagningsproven till?
Alla behöriga som söker våra utbildningar kallas till ett antagningsprov under våren före utbildningsstart.
I varje prov prövas den sökandes färdigheter och utvecklingspotential och poängsätts. 
Dessa poäng läggs sedan samman till det totala antalet poäng för inträdesprovet.

I rutan till höger hittar du detaljerade instruktioner för båda inriktningarna.

Antagningsprov till dansinriktningen:
Dansproven består av att de sökande deltar i en eller flera danslektioner i grupper om ca 15 elever.
Inga förberedelser krävs av de sökande. 
Provet är indelat i olika kategorier:

  • fysik- och rörelseprov, samt klassisk balett och modernt
  • prov i jazz
  • prov i streetdance
  • frivilligt danssolo
  • intervju

Antagningsprov till musikalinriktningen:
Provet är indelat i olika kategorier: rörelse-, röst- och rytmikövningar, fysiskt rörelseprov, sångprov och teaterprov (samt frivilligt dansprov för dem med tidigare dansvana).

  • rörelse-, röst- och rytmikövningar samt fysiskt rörelseprov består av en lektion i grupp om ca 15 elever där att de sökande gör sång-, dans- och teaterövningar. Inga förberedelser krävs!
  • sångproven består bl.a. av individuell uppsjungning av en sång som de sökande förbereder hemma.
  • teaterproven består bl.a. i framförande av en text som de sökande förberett hemma.
  • det frivilliga dansprovet består av en danslektion i grupp och kräver inga förberedelser.
  • intervju

Hur söker man till LDMG utbildningar? 

ANMÄLAN TILL ANTAGNINGSPROVET:
Om du söker flera utbildningar måste du fylla i flera anmälan!

INFORMATION OM ANTAGNINGSPROV 2020:

Praktisk information kring provet. 

Instruktioner: 
Instruktioner till antagningsprovet för dansinriktningen 2020

Instruktioner till antagningsprovet i musikal 2020

Teaterprovet (texter): 
Här finns alla monologer

Sångprovet (noter):

Du kan lyssna på alla låtar i denna Spotifylista. 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 – 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image