Antagningsprovet - på plats eller digitalt

Vårt vanliga antagningsprov äger rum i mars i skolans lokaler, och då vill vi naturligtvis träffa så många som möjligt av er.

Om du har svårt att ta dig till oss har du även möjlighet att genomföra antagningsprovet digitalt!

När du får en kallelse till provet i februari kommer du kunna välja om du vill göra det på plats eller digitalt eller både och.
Vi skickar instruktioner om hur du går tillväga därefter.


Var är antagningsprovet? 
Vi kallar dig till våra lokaler på Kiliansgatan 13 i Lund.

När är antagningsprovet?
Antagningsprovet för musikallinjen äger rum lö 20 mars 2021.
Antagningsprovet för danslinjen äger rum sö 21 mars 2021.

Vi skickar en kallelse till antagningsprovet efter sportlovet till dem som sökt till oss.
Alla måste skicka in skolans anmälan till antagningsprovet per inriktning till oss (se rutan till höger).
Söker du både till dans- och till musikalinriktningen måste du fylla i en anmälan till antagningsprov per inriktning. Du blir då  kallad till båda proven.

Efter omvalsperioden kallas eleverna som sökt till oss till antagningsprov  onsdag 16e juni 2021.

Hur går antagningsproven till?
Alla som söker våra utbildningar i första och andra hand kallas till ett antagningsprov under våren före utbildningsstart.
I varje prov prövas den sökandes färdigheter och utvecklingspotential och poängsätts. 
Dessa poäng läggs sedan samman till det totala antalet poäng för inträdesprovet.

I rutan till höger hittar du detaljerade instruktioner för båda inriktningarna.

ANTAGNINGSPROV TILL DANSINRIKTNINGEN:
Dansproven består av att de sökande deltar i en eller flera danslektioner i grupper. OBS: I år kommer vi att dela upp de sökande i små grupper i stora danssalar.
Inga förberedelser krävs av de sökande. 
Provet är indelat i olika kategorier:

  • prov i klassisk balett och modernt
  • prov i jazz
  • prov i streetdance och fys
  • intervju
  • frivilligt danssolo

ANTAGNINGSPROV TILL MUSIKALINRIKTNINGEN:
Provet är indelat i olika kategorier: teater-, rörelse-, röst- och rytmikprov, sångprov, teaterprov, intervju  samt fys- och dansprov.

  • Teater-, rörelse-, röst- och rytmikprovet består av en lektion i grupp om ca 15 elever där de sökande gör sång-, rytmik- och teaterövningar.  Inga förberedelser krävs!  - OBS: Våren 2021 tas denna delen av provet bort pga pandemin.
  • Sångprovet består av individuell uppsjungning av en sång som de sökande förbereder hemma.
  • Teaterprovet består av individuell framförande av en text som de sökande förberett hemma.
  • Intervju
  • Fys- och dansprovet består av fysiska övningar och sen av en enkel danslektion i grupp. Inga förberedelser krävs! - OBS : I år kommer denna delen av provet  att genomföras med få elever åt gången i en stor danssal. 

Ca två veckor efter antagningsprovet får de som sökt besked av oss om hur många poäng de fått i proven. Då får den sökande eleven själv göra en sammanräkning av dessa poäng och sina meritvärden. Det slutgiltiga beskedet om antagning skickas i början av juli av antagningsenheten.

ANMÄLAN TILL ANTAGNINGSPROVET:
Om du söker flera utbildningar måste du fylla i flera anmälan!


INFORMATION OM ANTAGNINGSPROV 2021:
Vi kommer att öppna länkarna nedan under november månaden med aktuella instruktioner.

Praktisk information
kring boende, transport osv till dig som tänker komma till provet. 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image