Estetisk spetsutbildning musikal - Teater

Inom teaterämnet tränar våra elever att sceniskt gestalta känslor, stämningar och text. Teatern ger möjlighet att lämna sig själv lite grann för att istället sätta sig in i andra människors upplevelser och känslostämningar. Ett bredare perspektiv på livet helt enkelt, och en möjlighet att vidga sina vyer utanför sin egen horisont. Att arbeta med den sceniska framställningen är grundläggande för att kunna gestalta och dela med sig av en berättelse.

Teaterämnet på skolan ger eleverna många möjligheter att träna sina förmågor inför en publik. Redan på våren i årskurs ett brukar våra elever få träffa på den mest ärliga publiken. De  får nämligen spela teater för en grupp förskolebarn. Riktig teater uppstår ju först i mötet med publiken, som med sina reaktioner bidrar till skådespelets utveckling.

Teatern är en alldeles oumbärlig del av musikalen.

"Musical theatre can only remain vibrant if performers train as rigorously in acting as they do in singing and dancing. Ours is a difficult craft - a craft to be celebrated, a craft that is undervalued, but a craft in which we all must strive to do better.",  är ett citat från Paul Harvard, skådespelare, regissör och föreläsare vid the Urdang Academy, Arts Educational och Rose Bruford College som fungerar som ledord för vårt arbete med teater på skolan.

Vi har många elever som verkligen älskar teater och vill fördjupa sig i genren. Inom det individuella valet har eleverna möjlighet att ytterligare fördjupa sina kunskaper inom ämnet. Det kan du läsa mer om under fliken individuella val.

Titta på elevintervjun nedan: Teatererfarenhet och teaterundervisning på LDMG

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image