Estetiskt program med dansinriktning

Nu erbjuder vi även möjligheten att läsa ett vanligt estetiskt program med dansinriktning på Lunds dans- och musikalgymnasium.
Denna utbildning ger högskolebehörighet.

Anledningarna till detta är flera. Vi har ett högt söktryck till vår estetiska spetsutbildning i dans, så därför vill vi gärna erbjuda fler elever möjligheten att utvecklas hos oss. Vi ser också att det finns många elever som har svårt att välja mellan de rent teoretiskt inriktade programmen och vår starkt estetiska profil, och också elever som vill kombinera dansutbildning på vår erkänt höga nivå, men också få möjlighet att välja fler teoretiska kurser.

Mer information om vilka kurser som ingår i utbildningen samt om skillnaden mellan spetsutbildning och vanligt estetiskt program finns under respektive programfördjupning:

Även för elever som vill gå vanligt estetiskt dansprogram ingår antagningsprov som underlag för antagningen, och eleverna deltar i samma typ av scenproduktioner som eleverna på spetsutbildningen. Om du väljer estetiskt program med dansinriktning på LDMG som gymnasieval behöver du inte ange direkt vilken fördjupning du vill ha. Vi vill gärna att du anger önskad fördjupning på vår blankett för anmälan till antagningsprovet istället. Om du missat det kommer vi att kontakta dig för att höra vilken profil på din fördjupning du är mest intresserad av.

Observera att eleverna på denna utbildning inte är berättigade till stöd till boende i form av inackorderingstillägg från CSN, så det är alltså bra om du bor på rimligt pendlingsavstånd från Lund om du vill gå just denna utbildning. För dig som kommer från andra delar av landet är det alltså bättre att söka till våra estetiska spetsutbildningar inom dans eller musikal.

Hur söker du till denna utbildning på LDMG? Läs mer här.

Nyfiken på meritvärde för nationella program?: Klicka här för att se resultat för den senaste antagningen i Skåne.

 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image