Estetiskt program med musikinriktning (musikteater)

Nu erbjuder vi även möjligheten att läsa ett vanligt estetiskt program med musikalinriktning på Lunds dans- och musikalgymnasium.
Denna utbildning ger högskolebehörighet.

Vi ser att det finns många elever som har svårt att välja mellan de rent teoretiskt inriktade programmen och vår starkt estetiska profil, och också elever som vill kombinera musikalutbildning på vår erkänt höga nivå, men också få en kontinuerlig scen- och sångträning under hela utbildningen.

Mer information om utbildningen samt om skillnaden mellan spetsutbildning och vanligt estetiskt program finns under respektive programfördjupning (se nedan).

Även för elever som vill gå vanligt estetiskt musikprogram ingår antagningsprov som underlag för antagningen, och eleverna deltar i samma typ av scenproduktioner som eleverna på spetsutbildningen. Om du väljer estetiskt program med musikalinriktning på LDMG som gymnasieval behöver du inte ange direkt vilken fördjupning du vill ha. Vi vill gärna att du anger önskad fördjupning på vår blankett för anmälan till antagningsprovet istället. Om du missat det kommer vi att kontakta dig för att höra vilken profil på din fördjupning du är mest intresserad av.

Utbildningen ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Observera att eleverna på denna utbildning inte är berättigade till stöd till boende i form av inackorderingstillägg från CSN, så det är alltså bra om du bor på rimligt pendlingsavstånd från Lund om du vill gå just denna utbildning. För dig som kommer från andra delar av landet är det alltså bättre att söka till våra estetiska spetsutbildningar inom dans eller musikal.

Hur söker du till denna utbildning på LDMG? Läs mer här.

Nyfiken på meritvärde för nationella program?: Klicka här för att se resultat för den senaste antagningen i Skåne

Se filmade lektioner

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image