Estetisk spetsutbildning musikal - Individuellt val

Inför årskurs två gör alla våra elever sitt individuella val. Det är ett viktigt val eftersom man kan välja om man vill fördjupa sig ännu mer inom de estetiska ämnena eller om man vill prioritera att få en utvidgad högskolebehörighet och ytterligare meritpoäng.

Musikaleleverna kan välja ytterligare fördjupningar inom teater, dans och sång genom kurserna Scenisk gestaltning 2 där man sätter upp en hel teaterpjäs i årskurs tre och kursen Sceniskt karaktärsarbete där vi arbetar med att utveckla scenspråket och integrera sången i den dramatiska helheten för att skapa och fördjupa olika scenkaraktärer. Kursen Dansorientering ger även musikaleleverna möjlighet att öka sin genrebredd inom dansen. Ett steppnummer är ju till exempel ett stående inslag i alla klassiska musikaler på Broadway och West End. Vill hen fördjupa sig i sång finns kursen ensemble med körsång 2 samt individuell sång 3 (för de som har tentat av nivå 2 i samråd med sin sånglärare).

För de elever som tycker att det är intressant att fördjupa sina teoretiska kunskaper och som siktar på en vanlig teoretisk högskoleutbildning efter sin gymnasieexamen kan det var klokt att utöka sin högskolebehörighet och förbättra sitt meritvärde genom att istället komplettera med ytterligare teoretiska kurser. Matematik 2 kan alla våra elever läsa eftersom det är ett tryggt val att utöka sin behörighet med. Matematik 2 kan man läsa hos oss oavsett vilka andra individuella val man gör. Vill man kan man välja till ytterligare teoretiska kurser som Matematik 3, Naturkunskap 2 och Engelska 7 om man enbart väljer andra teoretiska kurser inom sitt individuella val. Om man väljer att komplettera med teoretiska kurser inom sitt individuella val ger vår utbildning i princip motsvarande högskolebehörighet som att läsa Samhällsprogrammet.

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image