Skolledning

Ekonomiansvarig

Ingrid Norrgren

Konstnärlig ledare

Martin Palmqvist

Rektor

Karolin Salin

Administration/ Marknadsföring

Titti Leboeuf Westman

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 – 240 05 05                          Epost info@dansomusikal.se

Följ oss på  facebook
Image