Skolledning

Ekonomiansvarig

Ingrid Norrgren

Konstnärlig ledare

Martin Palmqvist

Rektor

Karolin Salin

Administration/ Marknadsföring

Titti Leboeuf Westman

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image