Estetisk musik (musikteater) med fördjupning Teori

Nu erbjuder vi även möjligheten att läsa ett vanligt estetiskt program med musikinriktning på Lunds dans- och musikalgymnasium för dig som har svårt att välja mellan de rent teoretiskt inriktade programmen och vår starkt estetiska profil.

När du väljer estetisk musikal med teoretisk profil vid Lunds dans- och musikalgymnasium deltar du i samma kurser som i vår estetiska spetsutbildning med undantag från de två mest avancerade dansteknikkurserna inom utbildningen fr om mitten av årskurs två (Dansteknik 2 balett och Dansteknik 3 jazz). Istället är det obligatoriskt att läsa Matematik 2 b och Naturkunskap 2 b.

Om du inom det individuella valet väljer ytterligare teoriämnen, så kan du om du vill komplettera med Matematik 3 b, Engelska 7 och/eller Moderna språk steg 3. Det innebär att du kan kombinera en seriös musikalutbildning med en omfattande scenträning med bredast möjliga samhällsvetenskapliga behörighet till högskolan.

Utbildningen ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Antagningen baseras på betyg samt antagningsprov.

Vilka kurser läser man i Estetik Musik (musikteater) med teoretisk fördjupning ? Titta på Översikt kurser Estetiskt musik (musikteater) med teorifördjupning.

Jämför gärna med :
Översikt kurser för Estetiskt Musik (musikteater) med teaterfördjupning
Översikt kurser för Spetsutbildning Musikal

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image