Skolhälsa

Kurator

Johanna Höggren

Sjukgymnast

Susanna Piculell

Skolpedagog

Sofie Dahlström

Skolsköterska

Britt Erdling

Skolläkare

Birger Bylander

Skolhälsa på LDMG
Vårt team fångar upp elevens eventuella behov av hälsofrämjande/sjukvårdande åtgärder i en hälsoenkät samt vid särskilt hälsosamtal i årskurs ett.
Skolhälsoteamet ansvarar sedan för att vid behov följa upp elevens fysiska och psykiska hälsa.

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image