Skolhälsa

Kurator

Johanna Höggren

Sjukgymnast

Susanna Piculell

Skolsköterska

Susanne Gullström

Skolläkare

Birger Bylander

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image