Skolhälsa

Skolhälsa på LDMG
Vårt team fångar upp elevens eventuella behov av hälsofrämjande/sjukvårdande åtgärder i en hälsoenkät samt vid särskilt hälsosamtal i årskurs ett.
Skolhälsoteamet ansvarar sedan för att vid behov följa upp elevens fysiska och psykiska hälsa.

Kurator

Christina Horstman

Sjukgymnast

Susanna Piculell

Skolsköterska

Britt Erdling

Specialpedagog

Isabelle Persson

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image