Estetisk spetsutbildning musikal - Teori

På Lunds dans- och musikalgymnasium tar vi de teoretiska ämnena på största allvar.  Våra elever har en gemensam passion för scenkonsten, men kan ha ganska olika tidigare erfarenheter av och inställning till de teoretiska skolämnena när de börjar hos oss. Vår ambition är att varje elev ska hitta en nivå i arbetet som är individuellt utmanande och utvecklande för var och en, oavsett om man är fullt nöjd med att uppnå vad som krävs för godkända prestationer eller om man siktar på allra högsta betyg.

Flertalet av våra elever har höga ambitioner i sitt arbete med de teoretiska ämnena, och lämnar skolan med en gymnasieexamen med prestationer på en hög akademisk nivå. Men vi tar också gärna emot de elever som tycker att de teoretiska ämna kan kännas lite tyngre, och har stora möjligheter att erbjuda olika typer av stödinsatser om det behövs för att uppnå önskade resultat.

Vi känner stort förtroende för att alla våra elever har en god ambition i sitt skolarbete. Att genomföra framgångsrika studier på gymnasiet kräver en rejäl arbetsinsats av eleverna, och alla ska känna sig trygga med att kunna få den hjälp och det stöd man behöver på vägen för att kunna gå ut gymnasiet med ett fullständigt gymnasiebetyg. På samma sätt ska våra högpresterande elever kunna lita på att få en individualiserad matchning mot största möjliga utveckling och bästa möjliga resultat.

Hos oss läser eleverna samtliga teoretiska ämnen som är obligatoriska på det estetiska programmets musikinriktning. Alla elever som går ut gymnasiet hos oss med fullständiga betyg har behörighet till högskoleutbildning. Vill man ha en utvidgad behörighet och siktar på de extra meritpoäng som de mer avancerade teoretiska kurserna ger finns det möjlighet att välja till dessa inom det individuella valet. Mer information om detta hittar du under fliken för de individuella valen.

Titta på elevintervjun nedan: Hur är blandningen mellan teoretiska och estetiska ämnen på LDMG?

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image