Elevhälsa

Att ta hand om sin hälsa är en viktig framgångsfaktor i skolan. Under vår utbildning är eleverna mycket fysiskt aktiva och att få tillräcklig återhämtning i form av sömn och vila är viktigt, liksom att se till att äta regelbundet och varierat så att kroppen får den näring den behöver för att bygga upp kroppen och förse hjärnan med energi.

Under fliken organisation kan du se de personer som jobbar med elevhälsan på vår skola, Det är nog lite ovanligt för skolor att ha tillgång till en egen sjukgymnast, men det är viktigt för oss, eftersom många av våra elever kan behöva råd och hjälp med att anpassa träningen efter den egna kroppen. Vår skolläkare är ortoped, och det är ju också en god specialkompetens att ha att tillgå för oss.

Skolans kurator är en viktig del av elevhälsoteamet. Många av våra elever som går på skolan har flyttat hemifrån för att kunna gå vår utbildning, och då är det extra viktigt att man har någon att prata med om man känner sig bekymrad.

Varje elev på skolan får också en egen mentor, en av våra lärare, som har ett särskilt ansvar för att regelbundet träffa eleven och stämma av så att saker fungerar som det ska och fånga upp ifall eleven behöver någon form av extra omsorg.

En annan viktig person på skolan är Sofia Dahlström, vår specialpedagog, som kan ge elever med särskilda studiesvårigheter extra stöd och hjälp.

För de elever som tycker att det är tråkigt och svårt att plugga själv kan det vara en bra idé att gå på "Happy Hour": på måndagförmiddagar varje vecka har vi en timme avsatt när samtliga våra teorilärare finns tillgängliga uppe i teorisalarna, och du som elev kan få tillgång till handledning i uppgifter som du tycker att det är lite kämpigt att sitta med på egen hand.

Titta på elevintervjun nedan: Hur är eleverna mot varandra på LDMG?Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image