Estetisk spetsutbildning dans

Vår estetiska spetsutbildning i dans är skapad för dig som vill göra verklighet av dina framtidsdrömmar. Utbildningen ger dig möjlighet att under tre år utforska om du vill välja dansen som yrke efter att du slutfört din gymnasieutbildning. Vi ger dig en genuin dansutbildning där du successivt bygger upp din styrka och smidighet samtidigt som du utvecklas mot en professionell nivå i en rad olika dansstilar som balett, jazz, modernt och streetdance. Inom de individuella valen har du sedan möjlighet att välja till ytterligare dansstilar som exempelvis stepp, contemporary eller tåspets.

Parallellt med den intensiva dansträningen läser du en rad teoretiska ämnen som ger dig behörighet till högskolan efter avslutad utbildning. Målet för vår utbildning är att du efter tre år på skolan ska känna dig trygg med att välja om du ska satsa på en fortsatt yrkeskarriär på scenen eller om du vill välja en teoretisk vidareutbildning. Oavsett vilket val du gör kommer du att vara väl rustad inför framtiden efter tre år på Lunds dans- och musikalgymnasium.

Att välja Lunds dans- och musikalgymnasium är att välja en utvecklande och krävande utbildning. Du väljer att satsa på dig själv, och vi stöttar dig hela vägen genom utbildningen.

Antagningen till våra utbildningar  baseras på betyg samt poäng från skolans antagningsprov.

LDMGs spetsutbildning är högskoleförberedande.
Vi har riksintag vilket innebär att du kan ha rätt till inackorderingsbidrag från CSN om du flyttar för att gå på vår utbildning.

Mer information om de olika ämneskategorierna på skolan hittar du under fliken för respektive ämnesgrupp.

Mer information om hur man söker till utbildningen hittar du här.

Nyfiken på meritvärde för nationella program?: Klicka här för att se resultat för antagningen 22/23Vi utbildar framtidens artister!

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image