Ansökan


1 - ANMÄL DINA GYMNASIEVAL:

Du söker våra utbildningar genom gymnasieintagningen i din hemkommun senast 15 februari.
Be din studie- och yrkesvägledare på din skola om hjälp!

Du som är bosatt i Skåne: Gör ditt gymnasieval på nätet via Skånegy:  Webbanmälan till gymnasiet via Skånegy
Du som är bosatt utanför Skåne. Anmäl dig via din antagningsenhet där du bor. Du kan även skicka in denna ansökningsblankett till Gymnasieantagningen Lund, Box 41,221 00 Lund

  • Vår skolkod är: 28267726
  • Vår Skol ID är: 21157
  • Studievägskod Estetiska programmet: Musik (spetsutbildning): ESMUS0S
  • Studievägskod Estetiska programmet: Dans (spetsutbildning): ESDAN0S
  • Studievägskod Estetiska programmet: Dans : ESDAN
  • Studievägskod Estetiska programmet: Musikal (Musik) : ESMUS

Alla som söker våra utbildningar i första eller andra hand får en kallelse till antagningsprov (på plats eller digitalt) .
Antagningsprov till musikallinjen: lö 20/3
Antagningsprov till danslinjen: sö 21/3

Om du missar antagningsprovet i mars får du chansen att söka under omvalsperioden. Då ska du söka senast 15 maj.
Elever som söker under omvalsperioden kallas till antagningsprov den 16:e juni 2020.

2 - ANMÄL DIG TILL ANTAGNINGSPROVET:

Inför antagningsproven måste du fylla i en anmälan till antagningsprov så snart som möjligt. I anmälan fyller du i uppgifter som vi behöver för att underlätta antagningsprovet. 
Om du söker flera utbildningar måste du fylla i flera anmälan och ange vilken du väljer i 1.a hand!
Skicka blanketten snarast till: info@dansomusikal.se eller Lunds dans- och musikalgymnasium, Kiliansgatan 13, 223 50 Lund

Anmälan till antagningsprov_Dans 2021
Anmälan till antagningsprov Musikal 2021

VEM KAN SÖKA?
Alla elever med godkänt i Matematik, Svenska/Svenska som andraspråk och Engelska samt nio övriga ämnen är behöriga att söka till LDMG. 
Alla sökande elever genomgår färdighetsprov som visar på förutsättningar att klara utbildningens mål. 
Då de konstnärliga ämnen som ingår i vår utbildning oftast bygger på relationer mellan könen kommer LDMG att i möjligaste mån arbeta för att nå en jämvikt mellan flickor och pojkar bland de antagna.

INTAGNINGSPRINCIPER
Vid intagning till våra utbildningar tittar vi på betyg samt resultatet från det antagningsprov som alla sökande skall genomgå. 
Den sökande kan ha max 340 poäng på sitt betyg och kan få max 300 poäng på antagningsprovet. Vid fler antal sökande än platser antas de elever som har högst sammanlagda poäng till utbildningarna först.

Man har alltså en chans att komma in även om man inte har så höga betyg om man får en hög bedömning på  antagningsprovet. På samma sätt måste man inte ha så hög bedömning på antagningsprovet om man har goda studievanor och höga betyg: det kommer att gå bra ändå om man arbetar målmedvetet och strukturerat även i de estetiska ämnena. Det lönar sig alltid att söka!

FRIKVOT
De kommer att använda sig av frikvot för de sökande som saknar svenskt slutbetyg från högstadiet. Detta kan vara elever som har gått någon specialutbildning eller som studerat i ett annat land. Om dessa sökande kan visa på intyg att de har grundläggande teoretiska kunskaper, jämförbara med de sökande som kommer från svensk högstadieskola, kommer dessa att kunna komma in på frikvot. De måste dock ha minst 100 poäng på antagningsprovet. Antal frikvotsplatser får maximalt utgöra 15% av antalet studieplatser.

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image