ANSÖKAN

Du söker våra utbildningar genom gymnasieintagningen i din hemkommun senast 15 februari.

Be din studie- och yrkesvägledare på din skola om hjälp!
Om du missar antagningsprovet i mars får du chansen att söka under omvalsperioden. Då ska du söka senast 15 maj.

  • Vår skolkod är: 28267726
  • Vår Skol ID är: 21157
  • Studievägskod Estetiska programmet: Musik (spetsutbildning): ESMUS0S
  • Studievägskod Estetiska programmet: Dans (spetsutbildning): ESDAN0S
  • Studievägskod Estetiska programmet: Dans : ESDAN
  • Studievägskod Estetiska programmet: Musikal (Musik) : ESMUS

Alla som söker våra utbildningar i första eller andra hand kommer att kallas till antagningsprov den 30 mars 2019 (musikal) eller 31 mars 2019 (dans). 
Elever som söker under omvalsperioden kallas till antagningsprov den 12:e juni 2018.

Inför antagningsproven måste du fylla i en anmälan till antagningsprov så snart som möjligt. I anmälan fyller du i uppgifter som vi behöver för att underlätta antagningsprovet. 
Om du söker flera utbildningar måste du fylla i flera anmälan och ange vilken du väljer i 1.a hand!

Anmälan till antagningsprov_Dans 2020
Anmälan till antagningsprov Musikal 2020

Skicka blanketten snarast till:  Lunds dans- och musikalgymnasium, Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Om du har sökt till oss får du en kallelse till antagningsprovet efter sportlovet.

Vem kan söka? 
Alla elever med godkänt i Matematik, Svenska/Svenska som andraspråk och Engelska samt nio övriga ämnen är behöriga att söka till LDMG. 
Alla sökande elever genomgår färdighetsprov som visar på förutsättningar att klara utbildningens mål. 
Då de konstnärliga ämnen som ingår i vår utbildning oftast bygger på relationer mellan könen kommer LDMG att i möjligaste mån arbeta för att nå en jämvikt mellan flickor och pojkar bland de antagna. 
Vilken erfarenhet krävs för att komma in i danslinjen? Läs mer här.
Vilken erfarenhet krävs för att komma in i musikallinjen? Läs mer här.

Intagningsprinciper 
Vid intagning till våra utbildningar tittar vi på betyg samt resultatet från det antagningsprov som alla sökande skall genomgå. 
Den sökande kan ha max 340 poäng på sitt betyg och kan få max 300 poäng på antagningsprovet. Vid fler antal sökande än platser antas de elever som har högst sammanlagda poäng till utbildningarna först.

Man har alltså en chans att komma in även om man inte har så höga betyg om man får en hög bedömning på  antagningsprovet. På samma sätt måste man inte ha så hög bedömning på antagningsprovet om man har goda studievanor och höga betyg: det kommer att gå bra ändå om man arbetar målmedvetet och strukturerat även i de estetiska ämnena. Det lönar sig alltid att söka!

Frikvot
De kommer att använda sig av frikvot för de sökande som saknar svenskt slutbetyg från högstadiet. Detta kan vara elever som har gått någon specialutbildning eller som studerat i ett annat land. Om dessa sökande kan visa på intyg att de har grundläggande teoretiska kunskaper, jämförbara med de sökande som kommer från svensk högstadieskola, kommer dessa att kunna komma in på frikvot. De måste dock ha minst 100 poäng på antagningsprovet. Antal frikvotsplatser får maximalt utgöra 15% av antalet studieplatser.

Hur går antagningsprovet till? 
Viktiga datum kring antagningsprocessen i Skåne hittar du här.

Vilken ERFARENHET krävs för att komma in?
Läs mer om danslinjen här.
Läs mer om musikallinjenhär.

Koreografitävling 2018 – Ringar på vattnet

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 – 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image