Estetisk spetsutbildning musikal - Sång

Sångutbildningen på skolan innefattar körsång, ensemblesång, individuell sång och musikteori. Våra elever får också många möjligheter under utbildningen att sjunga inför publik i större och mindre sammanhang såväl individuellt som i grupp.

Musikalen uppvisar en stor spännvidd av sångstilar. En del musikaler har sina rötter i operagenren medan andra ligger närmare pop och rock. Våra elever får i sin sångundervisning prova på en vid genrebredd och får sedan möjlighet att fördjupa sig inom sin favoritgenre. Många av våra elever har stor sångerfarenhet när de börjar på skolan både i grupp och individuellt. Andra har inte alls sjungit så mycket när de börjar. En stor del av vår sångundervisning sker individuellt eller i mindre grupper, så var och en ges möjlighet att arbeta på sin nivå. För att utvecklas väl på skolan behöver man ha ett fungerande gehör (förmåga att höra och härma), en utvecklingsbar röst och känsla för rytmik, och naturligtvis en ambition att arbeta med och utveckla sin sångteknik. Många kanske tror att man antingen kan eller inte kan sjunga, men de allra flesta lär sig faktiskt att sjunga genom att öva. Det är en härlig insikt. På skolan finns det gott om övningsrum där du kan träna för dig själv eller tillsammans med kompisar som garanterat delar dina intressen och vill utvecklas tillsammans med dig.

För dig som har gedigna förkunskaper i sång med dig när du börjar på skolan erbjuds möjlighet till extra utmaningar. Du kan exempelvis tentera av den obligatoriska sångkursen redan i årskurs ett och därmed få möjlighet att fortsätta med högre kurser (individuell sång 2) och ges möjlighet både till extra sånglektioner och individuellt arbete med pianist.

Inom de individuella valen som görs inför årskurs två och tre ges även möjlighet att fördjupa sig i sång med kursen ensemble 2 samt individuell sång 3 (för elever som har tentat av nivå 2 i samråd med sin sånglärare).

Våra sånglärare har alla egen erfarenhet av att framträda som sångare i olika sceniska sammanhang och står beredda att guida dig i din utveckling.  Arbetet får du förstås lägga ner själv, och vi garanterar dig att det ger resultat. Vår sångutbildning på skolan ger dig verktyg att utveckla din sångteknik och din förmåga till tolkning, och erbjuder dig också många och varierande möjligheter att sjunga inför publik. Musikalinriktningens möjligheter för dig att även träna teater och dans gör dig säkrare i ditt agerande på scenen, och hjälper dig att utveckla ditt scenspråk som sångare oavsett om du siktar på att stå på en Operascen eller helst vill fylla Globen framför ett rockband.

Att kunna spela ett instrument underlättar naturligtvis en del i sångundervisningen. De elever som börjar hos oss och som inte kan spela något instrument och inte kan läsa noter får möjlighet att träna "brukspiano" en gång i veckan under årskurs ett. Då får man en bättre förståelse för notsystemet och kan så småningom klara att kompa sig själv på piano och att självständigt studera in eget material, något som man sedan har stor nytta av i de högre årskurserna, och om man vill söka vidare till fortsatt sångutbildning efter gymnasiet.

Sångundervisning på LDMG


Titta på elevintervjun nedan:
Sångerfarenhet och sångundervisning på LDMG

Vilka kurser ingår i varje läsår?

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image