Antagning - Spetsutbildning musikal

Intagningsprinciper 
Vid intagning till våra utbildningar tittar vi på betyg samt resultatet från det antagningsprov som alla sökande skall genomgå. 
Den sökande kan ha max 340 poäng på sitt betyg och kan få max 300 poäng på antagningsprovet. Vid fler antal sökande än platser antas de elever som har högst sammanlagda poäng till utbildningarna först.

Man har alltså en chans att komma in även om man inte har så höga betyg om man får en hög bedömning på  antagningsprovet. På samma sätt måste man inte ha så hög bedömning på antagningsprovet om man har goda studievanor och höga betyg: det kommer att gå bra ändå om man arbetar målmedvetet och strukturerat även i de estetiska ämnena. Det lönar sig alltid att söka!

Antagningsprov till musikalinriktningen
Alla behöriga som söker våra utbildningar kallas till ett antagningsprov under våren före utbildningsstart. I varje prov prövas den sökandes färdigheter och utvecklingspotential och poängsätts. Dessa poäng läggs sedan samman till det totala antalet poäng för inträdesprovet.

Provet är indelat i olika kategorier:

 • Sångprov: individuell uppsjungning av två sånger (en låt sjungs a capella, den andra med pianist). Du behöver förbereda detta hemma
 • Teaterprov: individuell framförande av en vald text. Du behöver förbereda detta hemma
 • Teater-, rörelse-, röst- och rytmikprov: lektion i grupp där de sökande gör sång-, rytmik- och teaterövningar.  Inga förberedelser krävs!
 • Fys- och dansprovet består av fysiska övningar och sen av en enkel danslektion i grupp. Inga förberedelser krävs!
 • Samtal. Inga förberedelser krävs!
 • Du som söker spetsmusikal med dansprofilering: du kommer att delta i ytterligare en 30 min danslektion. Inga förberedelser krävs!   

  OBS: Antagningsprovet kan även genomföras digitalt i undantagsfall!

  Vilken erfarenhet måste jag ha för att komma in i musikalutbildningen?
  På musikallinjen behöver man inte nödvändigtvis ha erfarenhet i samtliga ämnen sång, dans och teater för att komma in.

  För att utvecklas väl på skolan behöver man ha ett fungerande gehör (förmåga att höra och härma), en utvecklingsbar röst och känsla för rytmik, och naturligtvis en lust att arbeta med och utveckla sin sångteknik.

  Många av våra elever har stor sångerfarenhet när de börjar på skolan i grupp och individuellt. Andra har inte alls sjungit så mycket när de börjar. En stor del av vår sångundervisning sker individuellt eller i mindre grupper, så var och en ges möjlighet att arbeta på sin nivå.

  Förkunskaperna i dans och teater varierar väldigt mycket, många har till och med aldrig dansat (läs mer om dansämnena här) eller spelat teater förut (läs mer om teaterämnet på skolan här).  
  Elever som vill utvecklas eller som behöver extra utmaningar i teater och dans kan delta i kvällsklasserna som skolan erbjuder.

  För de elever med tidigare danserfarenhet som vill satsa extra på dansen erbjuder vi en särskild dansprofilering som innebär att man läser en extra danskurs, dansrepertoar, under hela utbildningen. Inom de individuella valen i åk2 och 3 kan elever också välja att fördjupa sig i dans med kursen Dansorientering. Där kan eleverna välja mellan stepp, modern eller theatrical jazz.

  Mer information om vem kan söka och hur man söker hittar du här.

  Sveriges enda spetsutbildning inom musikal!

  Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
  Telefon 046 - 240 05 05
  E-post info@dansomusikal.se

  Image