Antagning - estetiskt program med dansinriktning

Intagningsprinciper 
Vid intagning till våra utbildningar tittar vi på betyg samt resultatet från det antagningsprov som alla sökande skall genomgå.

Eleverna genomför samma prov oavsett om de har sökt spets- eller vanligt estetiskt program.

Den sökande kan ha max 340 poäng på sitt betyg och kan få max 300 poäng på antagningsprovet. Vid fler antal sökande än platser antas de elever som har högst sammanlagda poäng till utbildningarna först.

Man har alltså en chans att komma in även om man inte har så höga betyg om man får en hög bedömning på  antagningsprovet. På samma sätt måste man inte ha så hög bedömning på antagningsprovet om man har goda studievanor och höga betyg: det kommer att gå bra ändå om man arbetar målmedvetet och strukturerat även i de estetiska ämnena. Det lönar sig alltid att söka!

Antagningsprov till dansinriktningen
Alla behöriga som söker våra utbildningar kallas till ett antagningsprov under våren före utbildningsstart.

Dansproven består av att de sökande deltar i en eller flera danslektioner i grupper om ca 15-20 elever.
Provet är indelat i olika kategorier:

  • prov i klassisk balett och modernt
  • prov i jazz
  • prov i streetdance och fys
  • intervju
  • frivilligt danssolo

I varje prov prövas den sökandes färdigheter och utvecklingspotential och poängsätts. Dessa poäng läggs sedan samman till det totala antalet poäng för inträdesprovet.

OBS: Antagningsprovet kan även genomföras digitalt!

Vilken erfarenhet måste jag ha för att komma in i dansutbildningen?
På danslinjen har våra elever varierande tidigare erfarenhet av dans. Vissa har dansat väldigt mycket, och har tränat dans så gott som dagligen innan de börjar här på skolan, medan andra har betydligt mer begränsad erfarenhet. För att trivas med utbildningen behöver man ha ett brinnande intresse för dans och en stark vilja att utvecklas, en kropp som trivs med att vara fysiskt aktiv och en känsla för rytm och puls i musiken. För att tillgodose elever med olika tidigare erfarenheter arbetar vi ofta med nivåindelade grupper så att de som är nybörjare i en genre kan få mer tid på sig. Vi ordnar även extra klasser för de elever som behöver fler utmaningar för att utvecklas på bästa sätt.

Årskurs ett är på många sätt ett viktigt basår, där stort fokus läggs på att eleverna ska arbeta med korrekt och hållbar teknik. Vi har ofta elever som kommer till oss med lång danserfarenhet, men som kanske inte tidigare arbetat så medvetet med danstekniken. Utifrån den bas som läggs i årskurs ett för alla elever, har man sedan alla förutsättningar för en snabb utveckling i årskurs två och och tre.  Våra lärare har lång erfarenhet av dansundervisning, och i de flesta fall också erfarenhet av en egen professionell danskarriär. De har därför förmåga att ge eleverna feed-back och utmaningar på deras individuella nivå även i gruppundervisning.

Läs mer om dansämnena i danslinjen här.

Mer information om vem kan söka och hur man söker hittar du här.

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image