FAQ - Vanliga frågor


Hur går antagningsprovet till?

Alla som söker våra utbildningar i första och andra hand kallas till ett antagningsprov under våren före utbildningsstart.
Eleverna genomför samma prov oavsett om de har sökt spets- eller vanligt estetiskt program.

I varje prov prövas den sökandes färdigheter och utvecklingspotential och poängsätts. Allt behöver inte "sitta" perfekt på provet: vi vill se om du har förutsättningarna för att ta till dig våra utbildningar, om du har förberett dig, om du är villig att prova nya saker och hur du samarbetar med andra.
Dansproven består av att de sökande deltar i ett samtal samt i flera danslektioner i grupper i balett/modernt,  jazz,  street. 
Musikalproven är indelat i olika kategorier: teater-, rörelse-, röst- och rytmikprov, sångprov, teaterprov, samtal  samt fys- och dansprov. De som söker spetsmusikal med dansprofilering deltar i en extra danslektion.

Poängen från antagningsprovet läggs ihop med betygen från grundskolan. 
Detaljerade instruktioner kring provet finns här.

Är det svårt att komma in? 

Vid intagning till våra utbildningar tittar vi på betyg samt resultatet från det antagningsprov som alla sökande skall genomgå.
Den sökande kan ha max 340 poäng på sitt betyg och kan få max 300 poäng på antagningsprovet.
Vid fler antal sökande än platser antas de elever som har högst sammanlagda poäng till utbildningarna först.

Man har alltså en chans att komma in även om man inte har så höga betyg om man får en hög bedömning på  antagningsprovet. På samma sätt måste man inte ha så hög bedömning på antagningsprovet om man har goda studievanor och höga betyg: det kommer att gå bra ändå om man arbetar målmedvetet och strukturerat även i de estetiska ämnena.

Tänk också på att väldigt få av våra elever har erfarenhet i alla estetiska grenar eller dansstilar: de är ju här för att lära sig. Det lönar sig alltid att söka!

Vad är meritvärden i år?

Nyfiken på meritvärde för nationella program? Klicka här för att se resultat för den senaste antagningen i Skåne. 

Vilka utbildningar erbjuder LDMG?

Vi erbjuder fyra olika utbildningar, alla högskoleförberedande.
Du kan söka till våra olika utbildningar samtidigt genom att rangordna dem hos din antagningsenhet.
Vill du vara säker på att du kommer in behöver du välja våra utbildningar högst i din rangordning. 

Det är samma antagningsprov oavsett om du söker spets- eller vanligt estetiskt program (ett prov för dansinriktning, ett prov för musikalinriktning).
Spetsutbildningarna ger dig rätt till att söka inackorderingstillägg från CSN om du behöver flytta för att läsa hos oss. Detta gäller inte vanligt estetiskt program.

I årskurs ett läser alla samma sak i dansinriktningen och samma sak i musikalinriktningen oavsett om eleven har valt spets- eller vanligt estetiskt program.

Jag vill söka både dans- och musikalutbildningen. Hur gör jag?
Då ska du söka båda inriktningar hos din antagningsenhet när du matar in dina val. Du väljer ena utbildningen som val ett och den andra som val två till exempel.
Du behöver även skicka in båda anmälan till prov till oss senast 15/2 genom att fylla i denna formulär
Mer information om vem kan söka och hur man söker hittar du här.

Vad är skillnaden mellan spetsutbildningen och vanligt estetiskt program?

Skillnaden beror på vilken fördjupning du väljer inom det vanligt estetiska programmet. 

 • För dansinriktningen:
  Om du väljer teorifördjupningen tar vi bort de höga danskurserna från spetsutbildningen i årskurs 3 och ersätter dem med Matematik 2b och Naturkunskap  2b. Inom de individuella valen till årskurs 2 och 3 väljer du sedan Matematik 3b, Engelska 7 och/eller Moderna språk steg3.
  Om du väljer dansfördjupningen är skillnaden mellan spetsutbildningen dans och vanligt estetiskt program inriktning Dans med dansfördjupning minimal: du läser samma kurser och deltar i samma produktioner som de som går spets. Dock behöver du inte vara med på vissa workshops som anordnas till exempel med Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Inom det vanligt estetiska programmet kan du även byta från dansfördjupning till teorifördjupning till årskurs 2 om det skulle vara aktuellt. 
 • För musikalutbildningen:
  Om du väljer Teorifördjupningen tar vi bort de två mest avancerade dansteknikkurserna fr o m mitten av årskurs 2 (Dansteknik 2 Balett och Dansteknik 3 Jazz). Istället är det obligatoriskt att läsa Matematik 2 b och Naturkunskap 2 b. Då väljer du Matematik 3b, Engelska 7 och/eller Moderna språk steg 3 som individuellt val. Det innebär att du kombinerar en seriös musikalutbildning med bredast möjliga samhällsvetenskapliga behörighet till högskolan.
  Om du väljer Teaterfördjupningen tar vi bort de två mest avancerade dansteknikkurserna fr o m mitten av årskurs 2 (Dansteknik 2 Balett och Dansteknik 3 Jazz). Istället är det obligatoriskt att läsa Scenisk gestaltning 2 och Sceniskt karaktärsarbete. Då får du en seriös musikalutbildning med tonvikt på fördjupade kunskaper i sång och en gedigen träning i det sceniska uttrycket genom skolans många scenproduktioner.
Vilken erfarenhet måste jag ha för att komma in i dansutbildningen?

På danslinjen har våra elever varierande tidigare erfarenhet av dans. Vissa har dansat väldigt mycket, och har tränat dans så gott som dagligen innan de börjar här på skolan, medan andra har betydligt mer begränsad erfarenhet. För att trivas med utbildningen behöver man ha ett brinnande intresse för dans och en stark vilja att utvecklas, en kropp som trivs med att vara fysiskt aktiv och en känsla för rytm och puls i musiken. För att tillgodose elever med olika tidigare erfarenheter arbetar vi ofta med nivåindelade grupper så att de som är nybörjare i en genre kan få mer tid på sig. Vi ordnar även extra klasser för de elever som behöver fler utmaningar för att utvecklas på bästa sätt.

Årskurs ett är på många sätt ett viktigt basår, där stort fokus läggs på att eleverna ska arbeta med korrekt och hållbar teknik. Vi har ofta elever som kommer till oss med lång danserfarenhet, men som kanske inte tidigare arbetat så medvetet med danstekniken. Utifrån den bas som läggs i årskurs ett för alla elever, har man sedan alla förutsättningar för en snabb utveckling i årskurs två och tre.  Våra lärare har lång erfarenhet av dansundervisning, och i de flesta fall också erfarenhet av en egen professionell danskarriär. De har därför förmåga att ge eleverna feedback och utmaningar på deras individuella nivå även i gruppundervisning.

Vilken erfarenhet måste jag ha för att komma in i musikalutbildningen?
På musikallinjen behöver man inte nödvändigtvis ha erfarenhet i samtliga ämnen sång, dans och teater för att komma in.

För att utvecklas väl på skolan behöver man ha ett fungerande gehör (förmåga att höra och härma), en utvecklingsbar röst och känsla för rytmik, och naturligtvis en lust att arbeta med och utveckla sin sångteknik. Många av våra elever har stor sångerfarenhet när de börjar på skolan i grupp och individuellt. Andra har inte alls sjungit så mycket när de börjar. En stor del av vår sångundervisning sker individuellt eller i mindre grupper, så var och en ges möjlighet att arbeta på sin nivå.

Förkunskaperna i dans och teater varierar väldigt mycket, många har till och med aldrig dansat eller spelat teater förut.  I dans arbetar vi i nivåindelade parallella grupper så elever kan arbeta på sin nivå. Elever som vill utvecklas eller som behöver extra utmaningar i teater och dans kan delta i kvällsklasserna som skolan erbjuder.

För de elever med tidigare danserfarenhet som vill satsa extra på dansen erbjuder vi en särskild dansprofilering som innebär att man läser en extra danskurs, dansrepertoar, under hela utbildningen. Inom de individuella valen i åk2 och 3 kan elever också välja att fördjupa sig i dans med kursen Dansorientering. Där kan eleverna välja mellan stepp, modern eller theatrical jazz.

Kommer jag att bli tillräckligt utmanad i dansen om jag väljer musikalutbildningen?
Det finns gott om möjligheter i musikalutbildningen att utmana sig själv även inom dansen!

 • Våra musikalelever arbetar med tre huvudgenrer i sin utbildning,balett, jazz och streetdance.Precis som på vår dansinriktning är det baletten som är fundamentet i dansutbildningen där man metodiskt utvecklar den styrka och smidighet som behövs för att bli en skicklig dansare.
 • Elever med god tidigare danserfarenhet kan gå snabbare framåt eftersom vi arbetar i parallella grupper i dansundervisningen med musikaleleverna. De får större utmaningar i sin grupp, medan de elever som har liten eller saknar tidigare erfarenhet målmedvetet kan utveckla sina danskunskaper i lugnare takt.
 • För de elever på spetsutbildningen i musikal med tidigare danserfarenhet som vill satsa extra på dansen under sin tid på skolan erbjuder vi även en särskild dansprofilering som innebär att man läser en extra danskurs, dansrepertoar, redan från årskurs ett, och därigenom får extra danslektioner genom hela utbildningen.
 • Inom de individuella valen (200 poäng) i åk2 och 3 kan elever också välja att fördjupa sig i dans med kursen Dansorientering. Där kan eleverna välja mellan stepp, modern eller theatrical jazz.
 • Våra danslärare är dessutom otroligt duktiga och vana vid att anpassa undervisning till varje individ oavsett vilken erfarenhet de har för att maximera elevens utveckling efter förutsättningar och ambitionsnivå.
Kan jag läsa höga teorikurser?
En spetsutbildning i dans eller musikal utesluter inte framgång i teoretiska ämnen, tvärtom! Vill du ha ett teoretiskt spår med mindre dans kan du t.ex välja det vanligt estetiska programmet i båda inriktningar. De individuella valen till årskurs två och tre ger dig även möjlighet att ha Matematik 2b, Matematik 3b, Naturkunskap 2 och Engelska 7! Det innebär att vår utbildning ger dig i princip motsvarande högskolebehörighet som att läsa Samhällsprogrammet.
Och visst får du din grundläggande behörighet till högskolan på LDMG oavsett viken utbildning du väljer!
Läs mer om vilka teorikurser du kan läsa här!
 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image