Estetisk spetsutbildning musikal

Vår estetiska spetsutbildning med musikalinriktning är skapad för dig som vill göra verklighet av dina framtidsdrömmar. Utbildningen ger dig möjlighet att under tre år utforska om du vill välja att fortsätta satsa på en yrkeskarriär på scenen efter att du slutfört din gymnasieutbildning. Vi ger dig en bred utbildning för scenen där du får möjlighet att fördjupa dig inom musikalgenrens tre huvudgrenar sång, dans och teater.  Du får en trygg bas att arbeta vidare från oavsett vilken inriktning du sedan kommer att arbeta vidare med. Om du under din tid på skolan verkligen fastnar för musikalens varierande uttryckssätt, ger skolan grundliga tekniska arbete inom samtliga genrer dig möjlighet att utvecklas till den allsidiga scenkonstnär som på Londons West End betecknas som Triple Treat, det vill säga en artist som behärskar alla tre genrerna till fulländning.  Låt vår spetsutbildning med musikalinriktning bli första steget mot din framtid!

För de elever på spetsutbildningen i musikal med tidigare danserfarenhet som vill satsa extra på dansen under sin tid på skolan erbjuder vi även en särskild dansprofilering som innebär att man läser en extra danskurs, dansrepertoar, redan från årskurs ett, och därigenom får extra danslektioner genom hela utbildningen.

Parallellt med den intensiva träningen i utbildningens estetiska ämnen läser du en rad teoriämnen som ger dig behörighet till högskolan efter avslutad utbildning. Målet är att du efter tre år på skolan ska känna dig trygg med att välja om du ska satsa på en fortsatt yrkeskarriär på scenen eller om du vill välja en teoretisk vidareutbildning. Oavsett vilket val du gör kommer du att vara väl rustad inför framtiden efter tre år på Lunds dans- och musikalgymnasium. All den scenträning du fått inom din utbildning kommer att vara till hjälp för dig i framtiden även om du sedan väljer ett alldeles vanligt yrke.

Att välja Lunds dans- och musikalgymnasium är att välja en utvecklande och krävande utbildning. Du väljer att satsa på dig själv, och vi stöttar dig hela vägen genom utbildningen.

Antagningen till våra utbildningar  baseras på betyg samt poäng från skolans antagningsprov.
Mer information om hur du söker till utbildningen hittar du här.

LDMGs spetsutbildning är högskoleförberedande.
Vi har riksintag vilket innebär att du kan ha rätt till inackorderingsbidrag från CSN om du flyttar för att gå på vår utbildning.

Mer information om de olika ämneskategorierna på skolan hittar du under fliken för respektive ämnesgrupp:

Nyfiken på meritvärde för nationella program?: Klicka här för att se resultat för antagningen 22/23

Titta på elevintervjun nedan: varför välja LDMGs musikalutbildning?Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image