Estetisk dans med dansfördjupning

Om du läser estetiskt program med dansinriktning på vår skola med förstärkt dans, så innebär det att du i princip läser samma kurser som man gör på spetsutbildningen.

Det är dock inte obligatoriskt för dig att delta i de moment i undervisningen som görs inom ramen för vår samverkan med högskolan.

Liksom på vår estetiska spetsutbildning får du en seriös dansutbildning med tonvikt på fördjupade kunskaper i dansteknik inom olika genrer och en gedigen träning i det sceniska uttrycket genom skolans många scenproduktioner.

Utbildningen ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Antagningen baseras på betyg samt antagningsprov.

Vilka kurser läser man i Estetik Dans med dans fördjupning ?  
Titta på Översikt kurser Estetiskt Dans med dansfördjupning.

Jämför gärna med : 
Översikt kurser för Estetiskt Dans med teorifördjupning
Översikt kurser för Spetsutbildning dans 

Öppet hus och skuggning
Är du nyfiken på vår skola? Följ en elev under en dag och kom på vårt Öppet Hus! Läs mer här.

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 – 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image