Estetisk dans med dansfördjupning

Om du läser estetiskt program med dansinriktning på vår skola med förstärkt dans, så innebär det att du i princip läser samma kurser som man gör på spetsutbildningen.

Det är dock inte obligatoriskt för dig att delta i de moment i undervisningen som görs inom ramen för vår samverkan med högskolan.

Liksom på vår estetiska spetsutbildning får du en seriös dansutbildning med tonvikt på fördjupade kunskaper i dansteknik inom olika genrer och en gedigen träning i det sceniska uttrycket genom skolans många scenproduktioner.

Utbildningen ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Antagningen baseras på betyg samt antagningsprov.

Vilka kurser läser man i Estetik Dans med dans fördjupning ?  
Titta på Översikt kurser Estetiskt Dans med dansfördjupning.

Jämför gärna med : 
Översikt kurser för Estetiskt Dans med teorifördjupning
Översikt kurser för Spetsutbildning dans 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image