Antagning - estetiskt program med musikinriktning (musikteater)

Antagningsprinciper 
Vid intagning till våra utbildningar tittar vi på betyg samt resultatet från det antagningsprov som alla sökande skall genomgå. 
Den sökande kan ha max 340 poäng på sitt betyg och kan få max 300 poäng på antagningsprovet. Vid fler antal sökande än platser antas de elever som har högst sammanlagda poäng till utbildningarna först.

Antagningsprov till musikalinriktningen
Alla behöriga som söker våra utbildningar kallas till ett antagningsprov under våren före utbildningsstart. I varje prov prövas den sökandes färdigheter och utvecklingspotential och poängsätts. Dessa poäng läggs sedan samman till det totala antalet poäng för inträdesprovet.

Provet är indelat i olika kategorier:

  • Teater-, rörelse-, röst- och rytmikprovet består av en lektion i grupp om ca 15 elever där de sökande gör sång-, rytmik- och teaterövningar.  Inga förberedelser krävs!
  • Sångprovet består bl.a av individuell uppsjungning av en sång som de sökande förbereder hemma.
  • Teaterprovet består bl.a. i framförande av en text som de sökande förberett hemma.
  • Intervju
  • Fys- och dansprovet består av fysiska övningar och sen av en enkel danslektion i grupp. Inga förberedelser krävs!

OBS: Antagningsprovet kan även genomföras digitalt!

Vilken erfarenhet måste man ha för att komma in i musikallinjen?
På musikallinjen behöver man inte nödvändigtvis ha erfarenhet i samtliga ämnen sång, dans och teater för att komma in. Förkunskaperna i dans och teater varierar väldigt mycket, många har till och med aldrig dansat (läs mer om dansämnena här) eller spelat teater förut (läs mer om teaterämnet på skolan här).  Elever som vill utvecklas eller som behöver extra utmaningar i teater och dans kan delta i kvällsklasserna som skolan erbjuder.

Många av våra elever har stor sångerfarenhet när de börjar på skolan i grupp och individuellt. Andra har inte alls sjungit så mycket när de börjar. En stor del av vår sångundervisning sker individuellt eller i mindre grupper, så var och en ges möjlighet att arbeta på sin nivå.

För att utvecklas väl på skolan behöver man ha ett fungerande gehör (förmåga att höra och härma), en utvecklingsbar röst och känsla för rytmik, och naturligtvis en lust att arbeta med och utveckla sin sångteknik.

Mer information om vem kan söka och hur man söker hittar du här.

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image