Estetisk dans med teoretisk fördjupning

När du väljer estetisk dans med teoretisk profil vid Lunds dans- och musikalgymnasium deltar du i samma kurser som i vår estetiska spetsutbildning med undantag från de två mest avancerade dansteknikkurserna i årskurs tre (Dansteknik 4 jazz och Modernt). Istället är det obligatoriskt att läsa Matematik 2 b och Naturkunskap 2 b.

Inom det individuella valet till årskurs 2 och 3 väljer du ytterligare teoriämnen: Matematik 3 b, Engelska 7 och/eller Moderna språk steg 3.
Det innebär att du kan kombinera en seriös dansutbildning med en omfattande scenträning med bredast möjliga samhällsvetenskapliga behörighet till högskolan.

Precis om spetsutbildningen ger vanligt estetiskt program med inriktning dans och fördjupning teori grundläggande behörighet för högskolestudier.

Antagningen baseras på betyg samt antagningsprov. Du genomför samma antagningsprov som för spetsutbildningen.

Vilka kurser läser man i Estetisk Dans med teoretisk fördjupning ?  
Titta på Översikt kurser Estetiskt Dans med teorifördjupning.

Jämför gärna med : 
Översikt kurser för Estetiskt Dans med dansfördjupning
Översikt kurser för Spetsutbildning dans 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image