Att uppleva skolans produktioner är ett förträffligt sätt att förstå hur lärarna arbetar, vad eleverna siktar mot och vilken ambitionsnivå de har.

Här kan ni se filmade och fotograferade utdrag ur skolans många professionella uppsättningar på diverse scener i Skåne.

    På skolans You Tube kanal finns en uppsjö av fina nummer att njuta av. Mycket nöje!

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image