Digitalt antagningsprov Musikalutbildningen - Sångprov

Du ska filma dig själv och skicka in filmen till skolan via ett specifikt webformulär. För att videofilmen ska bli godkänd krävs av den sökande att nedanstående följs: 

  • Kamerans placering ska vara så att filmen visar hela dig. Se till att du syns och hörs som om du står framför en publik.
  • Videofilmen ska vara en enda tagning från början till slut, det är inte tillåtet att klippa. Om vi upptäcker att kriterier inte följs eller att video eller ljud på något sätt har modifierats kan den sökandes film bedömas som ogiltig. 
  • Filmen ska laddas upp på YouTube och skickas till oss som en länk i  formuläret senast 10/3 på startsidan för antagningsprovet i musikal
   Om du inte vet hur man skapar ett YouTube konto och laddar upp filmer, klicka på rutan till höger.

Sångprovet, alltså filmen du ska spela in i ett enda klipp, består av tre delar: 

Del 1: Du presenterar dig med namn och var du kommer ifrån. Berätta också om din musikaliska bakgrund. Detta kan vara t.ex. hur länge du har sjungit, om du tagit sånglektioner, sjungit i kör, deltagit i någon musikal eller spelar/har spelat något instrument. Tala gärna om varför du söker till Lunds dans- och musikalgymnasium! Denna del bör ta max 1 minut. 

Del 2: Sjung sången ”Jag vet en dejlig rosa”. Du ska framföra den à capella (utan komp) i valfri tonart efter notbilden. (Det går alltså inte att lyssna in någon annan tolkning på Youtube utan du måste hålla dig till noterna nedan). Noter finns i spalten till höger.

Del 3: Sjung en av de övriga sångerna som finns presenterade på skolans hemsida. Det finns nedladdningsbara noter och en Spotifylista i spalten till höger. I listan finns en inspelning av varje sång samt en instrumental bakgrund. 
Välj den sång som du tycker bäst om och som presenterar din röst på ett bra sätt. 
Tänk på följande:
 

   • Sången ska framföras utantill till den instrumental-bakgrund som finns i Spotify-listan. 
   • Du bör tänka på att ha bra ljud i from av en högtalare eller stereoanläggning för att kunna spela bakgrunden på lämplig volym. Se till att balansen mellan din röst och musiken är bra, så att man hör både musiken och framför allt din sång! 
   • Tänk på textens innehåll och jobba med att framföra den på ett trovärdigt sätt! 
   • Om du önskar sjunga i en annan tonart är det ok, men du måste du själv ordna med bakgrundskomp. (Du kan t.ex. hitta en annan bakgrund som är i din tonart, eller be någon kompa dig på piano i den tonart du önskar sjunga. Det enklaste är om du väljer en sång som känns bra att sjunga i originaltonart.) 

LYCKA TILL! 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image