Estetisk musik (musikteater) med fördjupning Sång

Nu erbjuder vi även möjligheten att läsa ett vanligt estetiskt program med musikinriktning på Lunds dans- och musikalgymnasium för dig som har svårt att välja mellan de rent teoretiskt inriktade programmen och vår starkt estetiska profil.

Om du väljer estetiska programmet - musikal med sångfördjupning på vår skola, så innebär det att du i princip läser samma kurser som man gör på spetsutbildningen med undantag från de två mest avancerade dansteknikkurserna inom utbildningen. Istället är det obligatoriskt att läsa Instrument Sång 2 och Ensemble 2 eller Körsång 2.

Liksom på vår estetiska spetsutbildning får du en seriös musikalutbildning med tonvikt på fördjupade kunskaper i sång och en gedigen träning i det sceniska uttrycket genom skolans många scenproduktioner.

Utbildningen ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Antagningen baseras på betyg samt antagningsprov.

Vilka kurser läser man i Estetik Musik (musikteater) med sång fördjupning ? Titta på Översikt kurser Estetiskt musik (musikteater) med sång fördjupning.

Jämför gärna med : 
Översikt kurser för Estetiskt Musik (musikteater) med teaterfördjupning
Översikt kurser för Estetiskt Musik (musikteater) med teorifördjupning
Översikt kurser för Spetsutbildning musikal 

Lucia konsert på Domkyrkan i Lund

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image