Estetisk musik (musikal) med fördjupning Sång

Nu erbjuder vi även möjligheten att läsa ett vanligt estetiskt program med musikinriktning på Lunds dans- och musikalgymnasium för dig som har svårt att välja mellan de rent teoretiskt inriktade programmen och vår starkt estetiska profil.

Om du väljer estetiska programmet – musikal med sångfördjupning på vår skola, så innebär det att du i princip läser samma kurser som man gör på spetsutbildningen med undantag från de två mest avancerade dansteknikkurserna inom utbildningen. Istället är det obligatoriskt att läsa Instrument Sång 2 och Ensemble 2 eller Körsång 2.

Liksom på vår estetiska spetsutbildning får du en seriös musikalutbildning med tonvikt på fördjupade kunskaper i sång och en gedigen träning i det sceniska uttrycket genom skolans många scenproduktioner.

Utbildningen ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Antagningen baseras på betyg samt antagningsprov.

Vilka kurser läser man i Estetik Musik (musikteater) med sång fördjupning ? Titta på Översikt kurser Estetiskt musik (musikteater) med sång fördjupning.

Jämför gärna med : 
Översikt kurser för Estetiskt Musik (musikteater) med teaterfördjupning
Översikt kurser för Estetiskt Musik (musikteater) med teorifördjupning
Översikt kurser för Spetsutbildning musikal 

Öppet hus och skuggning
Är du nyfiken på vår skola? Följ en elev under en dag och kom på vårt Öppet Hus! Läs mer här.

 

Lucia konsert på Domkyrkan i Lund

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 – 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image