Maria Apell

Undervisar i individuell sång, åk3s produktion, gymnasiearbete samt jobbar med produktionskoordination

Maria är sångare och sångpedagog med utbildning från Musikhögskolan i Malmö och Complete Vocal Institute i Köpenhamn.

Hon sjunger själv mest och helst jazz och annan improvisationsbaserad musik. Hennes stora intressen är sångteknik, interpretation, kommunikation och individens utveckling. Hon har jobbat som sångpedagog och musiklärare på gymnasiets estetiska program i tjugofem år. De första nio åren i Blekinge och resterande i Skåne, först på Spyken och nu på LDMG sedan tolv år. Detta har kombinerats med frilansuppdrag som sångare (inom jazz. pop, rock, visa) och sångcoach, t.ex. på olika teatrar och i körer. Maria jobbar även med att handleda sånglärarstudenter på Musikhögskolan i Malmö.
 
Att få jobba med avgångseleverna i deras slutproduktioner är något som genomsyrar Marias arbete på LDMG. Det är ett omväxlande uppdrag med mycket coachning, arrangering, casting, texter, samarbete, stämmor, problemlösning, kreativitet, sång, svett och skratt! Hon får följa med på elevernas resa från att de kommer till oss i ettan tills att de tre år senare står på scenen i sin stora slutproduktion, som också är deras Gymnasiearbete. Detta är deras kvitto på att de är redo för fortsatta studier och jobb inom sitt valda yrke. Det är svårt att tänka sig ett roligare jobb!

maria.a@dansomusikal.se

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image