Mikael Tungström

Undervisar i Matematik och Filosofi 

Mikael har undervisat på skolan sedan den startades men är inte skåning utan uppvuxen i Jönköping. I Jönköping läste han bland annat Ingenjörsprogrammet Industriell ekonomi och kvalitet.  

Han har även studerat Matematik och Filosofi vid Lunds universitet innan han slutligen tog sin lärarexamen vid Karlstads universitet. Parallellt med sina studier har han arbetat mycket med musik även om han själv säger att hans musikalkunskaper är högst begränsade. 

Han tycker också mycket om att idrotta och säger själv att det är högst troligt att han är den mest sportintresserade läraren på skolan. 

mikael.t@dansomusikal.se

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image