Sara Ullman

Undervisar i engelska

Sara är född och uppvuxen i Lund, där hon gick på Spykens estetiska program med teaterinriktning. 

Skådespelarbanan vara aldrig aktuell efter studenten, men teaterintresset är bestående. Sara har studerat 
dramapedagogik på Malmö Högskola, där hon sen gick lärarutbildningen och läste svenska som andraspråk och engelska.

I klassrummet är det viktigt att olika röster och perspektiv får ta plats, och det gäller både 
eleverna och arbetsmaterialet. En stor bonus med att jobba i skolan är att hela tiden få lära sig nytt, tycker Sara. 

Språk engagerar henne, framförallt ur ett demokratiskt och inkluderande perspektiv. 
Att läsa och diskutera är favoritsysselsättningar, som delvis är kopplade till språkintresset.

Sara bor i Malmö med sambo och ett barn.

sara.u@dansomusikal.se