Skillnaden mellan spetsutbildning och vanligt estetiskt program i dans

Estetiskt program med dansinriktning, teoretisk fördjupning 

När du väljer estetisk dans med teoretisk profil vid Lunds dans- och musikalgymnasium deltar du i samma kurser som i vår estetiska spetsutbildning med undantag från de två mest avancerade dansteknikkurserna. Istället är det obligatoriskt att läsa Matematik 2 b och Naturkunskap 2 b.
Om du inom det individuella valet väljer ytterligare teoriämnen, så kan du om du vill komplettera med Matematik 3 b, Engelska 7 och/eller Moderna språk steg 3. 
Det innebär att du kan kombinera en seriös dansutbildning med en omfattande scenträning med bredast möjliga samhällsvetenskapliga
behörighet till högskolan.

Estetiskt program med dansinriktning, dans fördjupning

Om du läser estetiskt program med dansinriktning på vår skola med förstärkt dans, så innebär det att du i princip läser samma kurser som man gör på spetsutbildningen.
Det är dock inte obligatoriskt för dig att delta i de moment i undervisningen som görs inom ramen för vår samverkan med högskolan.
Liksom på vår estetiska spetsutbildning får du en seriös dansutbildning med tonvikt på fördjupade kunskaper i dansteknik inom olika genrer och en gedigen träning i det sceniska uttrycket genom skolans många scenproduktioner.

Inget inackorderingstillägg  vid vanligt estetiskt program
Observera att eleverna på denna utbildning inte är berättigade till stöd till boende i form av inackorderingstillägg från CSN, så det är alltså bra om du bor på rimligt pendlingsavstånd från Lund om du vill gå just denna utbildning. För dig som kommer från andra delar av landet är det alltså bättre att söka till våra estetiska spetsutbildningar inom dans eller musikal.

Utbildningen estetiskt program med dansinriktning, ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image