Skillnaden mellan spetsutbildning och vanligt estetiskt program i musikal

Estetiskt program med musikinriktning (musikteater), fördjupning Teori

När du väljer estetisk musikal med teoretisk profil vid Lunds dans- och musikalgymnasium deltar du i samma kurser som i vår estetiska spetsutbildning med undantag från de två mest avancerade dansteknikkurserna inom utbildningen fr o m mitten av årskurs 2 (Dansteknik 2 och 3). Istället är det obligatoriskt att läsa Matematik 2 b och Naturkunskap 2 b.
Om du inom det individuella valet väljer ytterligare teoriämnen, så kan du om du vill komplettera med Matematik 3 b, Engelska 7 och/eller Moderna språk steg 3. Det innebär att du kan kombinera en seriös musikalutbildning med en omfattande scenträning med bredast möjliga samhällsvetenskapliga behörighet till högskolan.

Estetiskt program med musikinriktning (musikteater), fördjupning Teater

Om du väljer estetiska programmet – musikal med Teaterfördjupning på vår skola, så innebär det att du i princip läser samma kurser som man gör på spetsutbildningen med undantag från de två mest avancerade dansteknikkurserna inom utbildningen fr o m mitten av årskurs 2 (Dansteknik 2 och 3). Istället är det obligatoriskt att läsa Scenisk gestaltning 2 och Sceniskt karaktärsarbete. 
Liksom på vår estetiska spetsutbildning får du en seriös musikalutbildning med tonvikt på fördjupade kunskaper i sång och en gedigen träning i det sceniska uttrycket genom skolans många scenproduktioner.

Utbildningen estetiskt program med musikinriktning (musikteater), ger grundläggande behörighet för högskolestudier precis som spetsutbildningen.

Eleverna genomför samma antagningsprov oavsett om de har sökt spets- eller vanligt estetiskt program.

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image