Susanna Piculell

Susanna är född och uppvuxen i Lund var hon också tagit sin sjukgymnastexamen 2011. Som liten var drömmen att bli musikalartist, sen styrde det alltmer mot dans, vilket i sin tur banade väg för ett starkt intresse för all form av träning, prestation och hälsa. Att bli sjukgymnast med en nisch för idrott, dans och artister blev därför helt naturligt.

Efter sin examen har Susanna bland annat dansat ett år på Lunnevads Folkhögskola, drivit egen verksamhet som sjukgymnast, massör och Yoga/gruppträningsinstruktör i Linköping, och nu senast avslutat en MSc in Performing Arts Medicine på UCL i London. Sen 2012 verkar Susanna även som Fysio för Svergies damlandslag i Volleyboll.

Här på skolan hjälper Susanna eleverna med hur de kan lägga upp sin träning utefter sina specifika behov. En annan viktig del i hennes arbete består i nära dialog med övrig skolpersonal, inte minst skolledning, dans- och idrottslärare.

sjukgymnast@dansomusikal.se