Susanna Piculell

Susanna är född och uppvuxen i Lund var hon också tagit sin sjukgymnastexamen år 2011. Som liten var drömmen att bli musikalartist, sen styrde det alltmer mot dans, vilket i sin tur banade väg för ett starkt intresse för kroppen, dess rörelser, förmågor och begränsningar.

Efter sin examen har Susanna bland annat dansat ett år på Lunnevads Folkhögskola, avslutat en engelsk master i Performing Arts Medicine och fortsatt vidareutbilda sig inom idrottsmedicin. Utöver sitt arbete på LDMG driver hon egen verksamhet (Piculell PhysioArts) i Malmö, jobbar som fysio för Sveriges damlandslag i Volleyboll samt leder gruppträningsklasser i bl. a. löpning, yoga och Pilates.

Här på skolan hjälper Susanna eleverna vid eventuella fysiska skador och besvär samt hur de kan lägga upp sin träning utefter specifika behov. En annan viktig del i hennes arbete består i nära dialog med övrig skolpersonal, inte minst skolledning, dans- och idrottslärare. Då en betydande andel av undervisningen är fysisk är det grundläggande för våra elever att hålla sig så friska och skadefria som möjligt!

Susanna är mammaledig under läsåret 21-22

sjukgymnast@dansomusikal.se 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image