Susanna Piculell

Sjukgymnast

Susanna är född och uppvuxen i Lund var hon också tagit sin sjukgymnastexamen år 2011. Som liten var drömmen att bli musikalartist, sen styrde det alltmer mot dans, vilket i sin tur banade väg för ett starkt intresse kring kroppen, dess rörelser, förmågor och begränsningar.

Efter examen har Susanna bland annat dansat ett år på Lunnevads Folkhögskola, avslutat en engelsk master i Performing Arts Medicine och genomfört specialistutbildningen för fysioterapeuter med inriktning idrottsmedicin. Utöver sitt arbete på LDMG är hon verksam som fysioterapeut på Malmö Idrottsklinik. 

Här på skolan hjälper Susanna eleverna vid eventuella fysiska skador och besvär samt hur de kan lägga upp sin träning utefter specifika behov. En annan viktig del i hennes arbete består i nära dialog med övrig skolpersonal, inte minst skolledning, dans- och idrottslärare. Då en betydande andel av undervisningen är fysisk är det grundläggande för våra elever att hålla sig så friska och skadefria som möjligt! 

sjukgymnast@dansomusikal.se 

Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Image