Estetisk musik (musikteater)

Nu erbjuder vi även möjligheten att läsa ett vanligt estetiskt program med musikalinriktning på Lunds dans- och musikalgymnasium.

Vi ser att det finns många elever som har svårt att välja mellan de rent teoretiskt inriktade programmen och vår starkt estetiska profil, och också elever som vill kombinera musikalutbildning på vår erkänt höga nivå, men också få en kontinuerlig scen- och sångträning under hela utbildningen.

Mer information om utbildningen finns under respektive programfördjupning (se nedan). Även för elever som vill gå vanligt estetiskt musikprogram ingår antagningsprov som underlag för antagningen, och eleverna deltar i samma typ av scenproduktioner som eleverna på spetsutbildningen. Om du väljer estetiskt program med musikalinriktning hos oss som gymnasieval behöver du inte ange direkt vilken fördjupning du vill ha. Vi vill gärna att du anger önskad fördjupning på vår blankett för anmälan till antagningsprovet istället. Om du missat det kommer vi att kontakta dig för att höra vilken profil på din fördjupning du är mest intresserad av. 

Utbildningen ger grundläggande behörighet för högskolestudier.


Mer information om hur man söker till utbildningen hittar du här.Adress Kiliansgatan 13, 223 50 Lund
Telefon 046 - 240 05 05
E-post info@dansomusikal.se

Producerad av webbyrån Mild Media